مطالب منتشر شده در دسته ی "پروژه های بین المللی"

پروژه های بین المللی

پروژه های بین المللی

  گروه "روش بیان ژنی خوجم لی" با همکاری ناشر انگلیسی در لندن در حال طراحی و آماده سازی روش جهت آموزش زبان روسی به انگلیسی زبانان علاقه مند به زبان روسی  می باشد. هدف از طراحی "روش

بیشتر