پروژه های بین المللی

پروژه های بین المللی

 

گروه “روش بیان ژنی خوجم لی” با همکاری ناشر انگلیسی در لندن در حال طراحی و آماده سازی روش جهت آموزش زبان روسی به انگلیسی زبانان علاقه مند به زبان روسی  می باشد.

هدف از طراحی “روش بیان ژنی” جهت استفاده زبان آموزان در یک کشور خاص ایجاد بستری می باشد که در یادگیری زبان جدید کمترین فشار به زبان آموز وارد شده و به بهترین نحو از آموخته های او حراست کند و زبان آموز حتی در درک مفهوم لغتی که تنها یکبار آن را مطالعه کرده هم مشکلی نداشته باشد.

اصول کلی “روش بیان ژنی” جهت استفاده زبان آموزان در کشورهای مختلف مشابه است، اما با توجه به زبان رسمی و فرهنگ هر کشور، در بعضی از جزئیات روش تغییراتی اعمال می شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رسیدن به بهترین نتیجه مستلزم طراحی الگویی بسیار دقیق و حساب شده می باشد.این الگو با ایجاد یک رابطه معقول بین زبان خارجی و زبان مادری زبان آموز شکل می گیرد طوری که زبان آموز می تواند لغات زبان خارجی را هم به سادگی لغات زبان مادری خود درک کند.

در پروژه کشور انگلیس هم در طراحی “روش بیان ژنی” جهت آموزش زبان روسی به انگلیسی زبانان، این رابطه بین زبان روسی و انگلیسی شکل خواهد گرفت تا همان گونه که در ایران زبان آموزان قادر هستند با استفاده از “روش بیان ژنی” به شیوه بسیار کارآمد و آسان زبان انگلیسی را فرا بگیرند در آنجا هم این اتفاق در مورد زبان روسی رخ دهد.

امید است با نهایی شدن این پروژه اولین گام در سطح بین المللی جهت ترویج “روش بیان ژنی” به عنوان پلی بین زبان های مختلف برداشته شده و زمینه ساز تعامل بین زبان ها و فرهنگ های مختلف باشد.

نظر دهید !